Unsere Galerien


Yuki
Geisha Yukikohime go KiYama
(* 15.10.2008 - 03.11.2014)

Atsuko
Atsuko Ho-Ori Ouritsu No Ken
(* 04.08.2009)

Asahi
Asahi go Kinu Hana Ken
(* 06.12.2011)

Sumi
BeniKasumi go Kinu Hana Ken
(* 05.07.2014)

Botan
Botan go Kinu Hana Ken
(* 05.07.2014)

Oriko
Oriko go KiYama
(* 13.07.2013)

Chikki
Chikateru go Kinu Hana Ken
(* 12.11.2014)

Chury
Chura go Kinu Hana Ken
(* 12.11.2014)

Ausstellungsleinen

A-Wurf Kinu Hana Ken
(* 06.12.2011)

B-Wurf Kinu Hana Ken
(* 05.07.2014)

C-Wurf Kinu Hana Ken
(* 12.11.2016)

D-Wurf Kinu Hana Ken
(* 18.10.2017)

E-Wurf Kinu Hana Ken
(* 19.10.2017)

Hundeausstellungen / Shows